Bildiri Gönderimi

Bildiri göndermek için tıklayınız.

Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri özetinin başlığı, en fazla 14 sözcükten oluşmalı ve herhangi bir kısaltma içermemelidir.
 • Özet metni, 300-500 sözcükten oluşmalı (kaynaklar listesi dâhil değildir) ve aşağıdaki bölümleri içermelidir.
  • Giriş: Problem durumu ve kavramsal/ kuramsal çerçeve
  • Yöntem
  • Sonuçlar / Beklenen Sonuçlar
  • Kaynaklar
 • Özette en az üç, en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır.
 • Kaynakçada gösterilen tüm kaynaklara metin içinde yer verilmelidir.
 • Özette çizelge ve görsel bulunmamalıdır.
 • Özet, APA 6 formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre için katılımcılar sunumlarını İngilizce veya Türkçe yapabilecektir. Bildiri özetleri ise hem Türkçe hem İngilizce gönderilecektir.

Bildiri Formatı

Özet Şablonu (Kör hakemlik süreci için)
Özet Şablonu (Kabul sonrası baskı için)
Kongre Sunum Şablonu *

*Dileyen katılımcılarımız, bildiri sunumlarında kongre sunum şablonunu kullanabilirler.

Bildiri Gönderme

Her yazar en fazla 4 (dört) bildiri ile katılabilecektir. Şablona uygun olarak hazırlanan bildiriler, Bildiri Gönderimi sekmesinde yer alan konferans yönetim sistemine yüklenecektir. Bildiri dosyası yükleme aşamasında yazarlardan istenen bilgilerin de doldurulması gerekmektedir.
Düzeltme alan bildirilerin kör hakemlik süreci için hazırlanan özet şablonuna uygun biçimde “düzeltilmisversiyon” adıyla aynı başvuru numarasını kullanarak dosya yüklemeleri, Kabul almış bildirilerin ise kabul sonrası baskı için hazırlanan özet şablonunu kullanarak “Kabul ilk yazar soyadı” ile adlandırılmış dosyalarını aynı bildiri numarasıyla yüklemeleri gerekmektedir.
Bu aşamada, hakemlik sürecinin yürütüldüğü başvuru numaranızın ve hakem değerlendirmelerinin silinmemesi için yeni başvuru oluşturmadan işlem yapmanız gerekmektedir. Bunun için bildirilerinizin yer aldığı ekranda “Edit Submission” kısmından işlem yapmanız gerekmektedir. Ayrıca hakem tarafından değerlendirilen dosyalarınızın da sistemden kaldırılmaması önemlidir, bu nedenle düzeltme ya da kabul alan bildirinizi uygun şablona göre düzenledikten sonra dosya yükleme kısmından eski dosyalarınızı silmeden sisteme yükleyiniz.

Bildiri Kitapları

Bildiri Özet Kitabı
Daha önce duyurulduğu gibi kabul sonrası bildiri özet gönderim süreci 21 Ekim 2022 saat 12.00’da sona ermiştir. Bu tarihe kadar formata uygun olarak yüklenen bildiri özetleri taslak kitapta yer almıştır. Uygun tarihte gönderilmiş olmasına rağmen, kabul sonrası özet şablonuna uygun olmayan, yazar bilgileri eksik olan, kaynakça bilgileri eksik olan ve Türkçe ve İngilizcesi uyumlu olmayan bildirilere kitapta yer verilmemiştir. Kongre sonrası 7 Kasım 2022 tarihine kadar düzeltmeleri gerçekleştirilen bildiri özetleri kitabında yer alacaktır. Düzeltilmiş bildiri özetlerinin e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Özet Bildiri Kitapçığı (Özet) için tıklayınız.
Tam Metin Kitabı:
Kongre Tam Metin Bildiri Kitabına ilişkin takvim ve gönderim süreci daha sonra duyurulacaktır. Tam metin bildiri kitabını tercih etmeyen araştırmacılar, kongremizde sunulan bildirilerini makale haline getirerek Üniversitemizin aşağıda sıralanan dergilerine, dergilerin yayın süreci doğrultusunda gönderebilirler.
Dergiler:
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad)
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (https://dergipark.org.tr/tebd)
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (https://dergipark.org.tr/etad)

Kayıt ve Ödeme

Kongre Katılımcıları Kayıt Ücreti (TC Vatandaşları) Kayıt Ücreti (Diğer)
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı 350 TL -
EPÖ Derneği Üyesi* 350 TL -
Kongre Katılımcısı 450 TL 50 EUR
Öğretmen ve Lisans/Lisansüstü Öğrenci 250 TL -
Dinleyici - -

*Bu ücret, EPÖDER üyelerinden 2022 yılı dâhil olmak üzere üyelik aidatı borcu olmayanlar için geçerlidir. Aidat borcu olan EPÖ Derneği üyeleri, Kongre Katılımcısı ücretini (450 TL) ödeyecektir.

Sadece katılım ücreti yatırıp kayıt olan ve sunumlarını gerçekleştiren kişilere “Katılım Belgesi” verilecektir. Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir. Her yazar en fazla 4 (dört) bildiri ile katılabilecektir. 3 (üç) veya 4 (dört) bildiri ile katılacak olanlar, kongre katılım ücretine ek olarak, her bir üçüncü ve/veya dördüncü bildiri için 150 TL ödeyeceklerdir.
Kongre katılım ücreti ödemeleri Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) üzerinden alınacaktır. Kayıt işlemleri için tıklayınız.

Kongre Kayıt İptali

Kongre programının ilan edildiği tarihten sonrasında kayıt iptali gerçekleştirilmeyecektir.

bg-shape bg-shape